završni rad
Atletika kao dio turističke ponude Varaždina

Maja Novak (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta