završni rad
Nogomet u funkciji turističke ponude Varaždinske županije

David Matučec (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta