završni rad
Analiza izvoza Republike Hrvatske

Martina Mikloška Dužević (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta