završni rad
Stanišni tipovi i divlje svojte rijeke Mure u Hrvatskoj

Laura Matotek (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Održivi razvoj