završni rad
Vodozaštitne zone vodocrpilišta Prelog

Anita Fučko (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Održivi razvoj