završni rad
Izrada modela kontrole vozila na ulazu koristeći programe i bazu u okruženju otvorenog koda

Vedran Gavez (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Računarstvo