završni rad
Upravljanje sportsko-rekreativnim sadržajima u Varaždinskoj županiji

Ksenija Knez (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta