specijalistički diplomski stručni
Strategija razvoja zračnih luka Republike Hrvatske

Lidija Kocijan (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta