specijalistički diplomski stručni
Planiranje i organizacija unutar neprofitnih udruga s osvrtom na primjere

Josipa Bobić (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta