završni rad
Primjena međunarodne norme ISO 1090 na primjeru poduzeća Inpirio d.o.o.

Hrvoje Glavina (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Održivi razvoj