završni rad
Statistička analiza dolazaka stranih turista prema zemlji prebivališta.

Karlo Fileš (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta