završni rad
Biološka i ekološka obilježja Murščaka

Tena Cvetko (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Održivi razvoj