specijalistički diplomski stručni
Dijagnostika u sportu

Marta Žderić (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta