specijalistički diplomski stručni
Socijalizacija i sport: razvoj sporta od igre do suvremenog sporta

Mirjana Huzjak (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta