završni rad
Usporedba kakvoće vode rijeke Krke na mjernim postajama unutar NP u 2014. godini

Stipana Šandrić (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu