specijalistički diplomski stručni
Ekstremni sportovi u turizmu

Vesna Đurin - Korpar (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta