završni rad
Tehnike spajanja cijevi za transport plina i vode izrađenih od polimernih materijala

Pamela Ciglar (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Održivi razvoj