završni rad
Najekstremniji sportovi svijeta kao dio turističke atrakcije

Martina Bažulić (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta