specijalistički diplomski stručni
Wellness turizam kao čimbenik poboljšanja kvalitete života

Tamara Čižić (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta