završni rad
Poduzetništvo mladih na primjeru poslovnog plana

Matea Lupić (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta