završni rad
Sportska karta Međimurja

Sara Križaić (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta