specijalistički diplomski stručni
Socijalno poduzetništvo

Dejan Nikić (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta