završni rad
Internet marketingom do konkurentske prednosti u hotelijerstvu i ugostiteljstvu

Martina Bogović (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta