završni rad
Grad Ludbreg kao vjersko i turističko središte

Martina Šestak (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta