završni rad
Sportski objekti i sadržaji u funkciji napretka turizma u Varaždinu

Dubravko Kos (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta