specijalistički diplomski stručni
Profesionalizam u sportu; prednosti i nedostaci

Tanja Perec (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta