završni rad
Konflikti i suradničko rješavanje problema

Viktorija Žirovec (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta