specijalistički diplomski stručni
Edukacija sportskih animatora

Veronika Đuran (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta