završni rad
Fotonaponska-toplinska (PV/T) tehnologija pretvorbe sunčevog zračenja u održivoj gradnji

Matija Zelenc (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Održivi razvoj