završni rad
Ljudski kapital

Valentina Tkalčec (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta