završni rad
Uzroci i prevencije najčešćih ozljeda u profesionalnom i rekreativnom sportu

Bruno Mesarić (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta