specijalistički diplomski stručni
Važnost ljudskih resursa u razvoju organizacija civilnog društva

Martin Pocedulić (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta