završni rad
Analiza štednji banaka koje imaju poslovnice u Gradu Čakovcu

Tihana Miri (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu