završni rad
Sadržaj metala u podzemnim vodama na odlagalištu neopasnog otpada

Dijana Miroslav (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu