specijalistički diplomski stručni
Devijantno ponašanje na nogometnim utakmicama

Nikola Gavez (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu