završni rad
Aplikacija za vođenje rasporeda sati na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu

Dario Đuričić (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu