završni rad
Zbrinjavanje otpada na odlagalištu Totovec

Danko Kanoti (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu