specijalistički diplomski stručni
Uloga menadžmenta u etici i društveno odgovornom ponašanju

Gabrijela Žvorc (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu