specijalistički diplomski stručni
Uloga poslovnih sastanaka u organizaciji

Sara Dolenc (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu