specijalistički diplomski stručni
Sustavi podrške u neprofitnom sektoru

Jasmina Janković (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu