specijalistički diplomski stručni
Utjecaj sportaša na okolinu

Karolina Kolarić (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu