specijalistički diplomski stručni
Etički menadžment kao preduvjet etičkog poslovanja

Tihana Novak Gerenčer (2016)
Međimursko veleučilište u Čakovcu