završni rad
Analiza ankete o utjecaju slobodnog vremena na kvalitetu života studenata

Silvija Sinković (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu