specijalistički diplomski stručni
Koturaljkanje u turizmu

Dora Strabić (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu