specijalistički diplomski stručni
Potencijal razvoja turizma destinacije Donje Međimurje

Zvonka Balog (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu