specijalistički diplomski stručni
Faze organizacije velikih sportskih događaja

Melanija Struški (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu