specijalistički diplomski stručni
Ekstremni sportovi, mladi i njihova uloga u društvu

Đenifer Lovrenčić (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu