specijalistički diplomski stručni
Sportski sadržaji za pojedine razvojne faze djece i mladeži

Iva Pongrac (2015)
Međimursko veleučilište u Čakovcu
Menadžment turizma i sporta