završni rad
Strategija razvoja hotela kao novog proizvoda poduzeća

Tajana Kovačević (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu