završni rad
Mjerenje emisija onečiščujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora na području Međimurja

Dajana Švenda (2017)
Međimursko veleučilište u Čakovcu